Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang - Cơ sở dữ liệu Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo

Biển đảo Kiên Giang

Vẽ mới: Chọn lớp muốn vẽ trên danh sách dưới đây, bấm lại để bỏ chọn. Nhắp chuột trên vùng bản đồ để vẽ, nhắp đúp để kết thúc, bấm Esc để hủy vẽ
Nhấn Ctrl để bắt điểm (snapping).
Sửa thông tin: Nhắp 1 lần lên đối tượng để hiện bảng thông tin thuộc tính, nhắp vào bảng để sửa thông tin.
Sửa đối tượng: Nhắp 2 lần lên đối tượng để hiện các điểm khống chế, nhấp chuột vào các điểm khống chế cần để hiệu chỉnh.
Xóa đối tượng: Nhắp 1 lần lên đối tượng, trong bảng hiện lên chọn nút Delete.

Sản phẩm phần mềm thuộc Dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường biển, đảo tỉnh Kiên Giang" do Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp với Chi cục biển và hải đảo Kiên Giang thực hiện (2015 - 2016).
.Liên hệ: Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo - Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 83 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội.
.Tel: (04) 376 18158
.E-mail: vohung@vodic.vn.